با سلام

ان شا.. در همایش حداقل دو  برنامه کارگاه به شرح زیر اجرا می گردد :

 کارگاه PRP  در تاریخ ۱۵ مرداد ماه   ساعت ۱۴ لغایت ۱۶   مدرس آقای دکتر محمود رضا آل بویه  فلوشیپ فوق تخصصی درد

کارگاه رژیونال آنستزی با اولتراسوند در تاریخ ۱۵ مرداد ساعت ۱۰/۳۰ لغایت ۱۲/۳۰

مدرس آقای دکتر فیض-آقای دکتر نقره کار و خانم دکتر ظفر قندی

نحوه ثبت نام

حضوری  در محل همایش

شرایط ثبت نام :

۱- جهت شرکت در کارگاه نیازی به ثبت نام  در همایش نمی باشد

۲- گواهی شرکت در کارگاه فقط از طرف  دبیر همایش ارایه می شود

( گواهی جداگانه ای برای  شرکت در کارگاه توسط  مرکز آموزش مداوم داده نمی شود)

۳- هزینه ثیت نام برای کارگاه PRP  مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان و برای کارگاه رژیونال آنستزی با اولتراسوند ۱۰۰۰۰۰ تومان می باشد که حضوری دریافت می گردد البته داوطلبین می توانند از قبل به حساب زیر مبلغ را پرداخت کنند

شماره حساب  بانک صادرات   ۰۱۰۷۲۶۹۶۵۲۰۰۹

 شماره کارت ۳۲۲۳-۹۰۰۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ ( جهت پاک نشدن اطلا عات فیش آن می توان کپی تهیه کرد)

به نام کلینیک تخصصی درد و طب سوزنی

۴ ثبت نام در کارگاه به منزله ثبت نام در همایش نمی باشد و همایش ثبت نام جداگانه ای دارد که در برگ  “خانه” این سایت توضیح داده شده است

۵- حداکثر شرکت کننده برای کارگاه رژیونال آنستزی با اولتراسوند  ۳۰ نفر می باشد که از روز اول همایش  ثبت نام  برای کارگاه قابل انجام است