قبل از ثبت سخنرانی باید در این سایت ثبت نام و با نام کاربری و کلمه عبور وارد سایت شوید


نام سخنران جامع (فلوشیپ های درد و همکاران اصفهان)عنوان سخنرانیوضعیت
دکتر صفویداروهای NSAID
دکتر مرتضی حیدریاخلاق پزشکی
دکتر گل پرورداروهای مخدر
دکتر منتظریهوشیرهای موضعی
دکتر منصوریداروهای متفرقه
دکتر جبل عاملیزایمان بی درد
دکتر کیوان باقریدرد پس از جراحی قلب
دکتر نظافتیIDET & Discogell
دکتر حسن محمدیاپی دوروسکوپی
دکتر احمد محمودیانجایگاه طب جایگزین و مکمل در اداره درد
دکتر امیر محسن پورPost Herpetic Neuralgia
دکتر مهران رضوانیسر درد و روش بر خورد با آن
دکتر آرمان طاهریONS & Occipital nerves block
دکتر ظفرقندیPRP در درد زانو
دکتر تابشروشهای جراحی اعصاب در درمان درد
دکتر رحیم زادهCRPS در اندام فوقانی
دکتر محمود رضا آل بویهفاست گردنی
دکتر حمید رضا امیریرزیونال آنستزی با اولتراسوند در اندام فواقانی
دکتر فرامرز مصفارژیونال آنستزی با اولتراسوند در اندام تحتانی
دکتر نصیریکرایو آنالژزی
دکتر محمدیان اردیبلوک سمپاتیک کمری
دکتر مهران رضوانیعلل کمر درد و بر خورد با آننقص در چکیده فارسی و یا انگلیسی
دکتر ایمانیورتبروپلاستی و کایفوپلاستی در شکستگی مهره
دکتر نادری نبیازون درمانی
دکتر بهنام حسینیTransforaminal epidural block
دکتر مهرداد نوروزیسندرم پی ریفورمیس
دکتر خواجه نصیرکوکسیدینیا
دکتر رادمهرفاست کمری و توراسیک
دکتر مجید رضوانیکاربرد جراحی اعصاب در کمر درد
دکتر ابوالاحرارتنگی کانال و درمانهای آن
دکتر نقره کارنورالژی عصب سه قلو و بلوک گاسرین
دکتر قدرتی (تبریز)آرترو پاتی ساکروایلیاک
دکتر آقا محمدیبلوک شبکه سلیاک
دکتر اشرف نژادرادیو فرکانسی اپی دورال
دکتر بقاییفیبرومیالژی
دکتر رحیم زادهCRPS در اندام تحتانی
دکتر حمید رضا فیضTrunk blocks with ultrasound guide
دکتر حسین فانیانعلل درد زانو ومعاینات آن
دکتر انتظاریاصول سونو گرافی
دکتر ساووجدرمان سردرد های مزمن
دکتر حیدریانلیزر در دیسک
دکتر بصیریآشنایی با بررسی های الکتروفیزیولوزیک در درد
دکتر حسن پورتعریف درد و روش اندازه گیری